Grafia og Triangel


Grafia Reklamebyrå AS og Triangel Software AS har samarbeidet på webløsninger for sine kunder siden 90-tallet.  Vi har vært med hele veien fra webbens spede begynnelse, og opparbeidet oss en solid kompetanse på dette området. Vår felles satsing på minPortal med DNN som basis gir oss uendelige muligheter fremover. Nå kan vi tilby våre kunder en løsning som utviklere over hele verden stadig  programmerer nye skins og moduler til.

Vi kan faget vårt og utvikler løsningene i tråd med kundens behov. Vi leverer topp moderne teknologi med gode brukergrensesnitt. Drift og opplæring er selvsagt en naturlig del av vår leveranse.